Tietosuojaseloste

 

Highly Effective Oy

 

Laatimispäivä: 30.9.2017

Rekisterinpitäjä

Nimi: Highly Effective Oy
Osoite: Porthaninkatu 2 , 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): info@hefysio.fi | 050 354 1952

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Markku Tuomas Lehtinen
Osoite: Porthaninkatu 2, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): tuomas@heoy.fi / 040 170 1975

Rekisterin nimi

HE FYSION asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään HE FYSION -palveluita hyödyntävän asiakkaan tunnistamiseen ja henkilöllisyyden varmentamiseen. Tämän lisäksi tietoja käytetään asiakassuhteen ja palvelussuhteen hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Kieli
  • Tiedot palvelun kautta tehdyistä ajanvarauksista
  • Tiedot palvelun kautta tehdyistä tilauksista

Jos asiakkaalla on lääkärinlähete fysioterapiaan ja hän hakee korvauksia Kelalta tai vakuutusyhtiöltä, tallennetaan hänen tietoihinsa myös henkilötunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki käyttäjästä saatavat tiedot kerätään Tehden Avoinna24 -verkkopalvelun kautta. Tämän palvelun rekisteriseloste sijaitsee osoitteessa: https://www.avoinna24.fi/info/privacypolicy

REKISTERISELOSTE

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Highly Effective Oy ei luovuta käyttäjien tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä mihinkään muualle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Henkilötiedot suojataan normaalien IT-järjestelmien vaatimien tietoturvaasetusten mukaisesti. Tehden Oy:n rekisteriselosteesta lainattua: Rekisterin käyttö edellyttää rekisterinpitäjän oman sisäisen tietoverkon käyttäjäoikeuksia (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso).

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Rekisterin käytöstä pidetään lokia, johon jää merkintä jokaisesta sisäsäänkirjautumisesta. Palvelin sijaitsee Suomessa lukituissa tiloissa, joissa on murtosuojaus, murtohälytys ja kulunvalvonta.

Pääsy rekisteriin on vain sellaisilla rekisterinpitäjän henkilökunnan jäsenillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään. Highly Effective Oy:n asiakastietoihin on pääsy vain Highly Effective Oy:n työntekijöille ja palveluntuottajille jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Tarkastusoikeus

Kaikilla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Omat tiedot pääsee tarkistamaan kirjautumalla ajanvarauspalveluun omilla käyttäjätunnuksilla. Jos haluaa tiedot kirjallisesti, niin tästä tulee toimittaa pyyntö kirjallisesti osoitteeseen info@hefysio.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella käyttäjällä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Omia tietoja pääsee muokkaamaan myös kirjautumalla ajanvarauspalveluun omilla käyttäjätunnuksilla Jos haluaa korjauttaa tietonsa Highly Effective Oy:n toimesta, niin käyttäjän tulee toimittaa tästä kirjallinen pyyntö osoitteeseen info@hefysio.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus kieltää hänen tietojensa hyödyntämistä suoramarkkinointia tai muuta asiakasviestintää varten. Käyttäjä voi määrittää hänen tietoihinsa liittyvät käyttöoikeudet rekisteröitymisen yhteydessä.